Aanzienlijke aanwezigheidstest

De Substantiële Aanwezigheidstest is strikt een kwantitatieve test, te vinden op Form 1040NR pagina 5 Schema I- Overige informatie G en H.

De substantiële aanwezigheidstest - Bepaling

Onder Internal Revenue Code (IRC) Section (Sec.) 7701(b)(3) voldoen individuen aan de Substantial Presence Test als ze in het lopende jaar ten minste 31 dagen in de VS aanwezig zijn en wanneer de volgende bedragen 183 dagen of meer bedragen: 100 procent van de fysieke dagen van aanwezigheid in de VS in het lopende jaar + 1/3 van de dagen van aanwezigheid in de VS in het voorgaande jaar + 1/6 van de dagen van aanwezigheid in de VS in het tweede voorgaande jaar.

Om de bepaling van de substantiële aanwezigheidstest samen te vatten, kijkt men naar de aanwezigheid in de VS bestaande uit alle dagen in het lopende jaar en fracties van dagen in de terugblikperiode van twee jaar.

Voor de toepassing van de Substantiële Aanwezigheidstest tellen gedeeltelijke dagen als volledige dagen en, terwijl fractionele dagen worden opgeteld, worden eventuele resterende fractionele dagen niet naar boven of beneden afgerond, maar geschrapt.

Aan de Substantiële Aanwezigheidstest moet blijvend worden voldaan op een jaarlijkse basis van de Amerikaanse kalenderbelastingperiode wil een persoon jaar na jaar beschouwd blijven worden als een blijvende in de VS ingezeten vreemdeling.

Startdatum verblijf

Voor personen die in het voorgaande belastingjaar helemaal geen in de VS gevestigde vreemdelingen waren en die ofwel aan de Substantial Presence Test voldoen, wordt hun eerste dag van aanwezigheid (waardoor ze in de VS ingezeten vreemdelingen zijn) geteld vanaf de eerste dag dat ze de VS binnenkomen in het jaar waarin ze voldoen aan de Substantial Presence Test, met uitzondering van 7701(b)(C)(ii) tot 10 de minimus dagen voorafgaande aanwezigheid;

Op grond van IRC Sec 7701(b)(2)(c), 7701(b)(2)(c)(i) en 7701(b)(c)(ii) staat samen het negeren van bepaalde nominale tot 10 de minimus-dagen kunnen worden uitgesloten van aanwezigheid in de VS voor het bepalen van de start- en einddatum van het verblijf in de VS onder de Substantial Presence Test, wanneer de fiscale woonplaats van de persoon zich in een vreemd land bevindt en zij een nauwere band met dat andere land onderhouden dan de VS

Onder Reg. 301.7701(b)-4(c)(1) Dagen vanaf meer dan één periode van aanwezigheid mogen buiten beschouwing worden gelaten om de start- of einddatum van het verblijf van een persoon te bepalen, zolang het totaal niet meer dan 10 dagen is en u niet negeer alle dagen die in een periode van opeenvolgende dagen vallen.

Uitgesloten dagen van de Substantiële Aanwezigheidstest

In beperkte omstandigheden kunnen de fysieke dagen van aanwezigheid van een persoon in de VS worden uitgesloten voor het bepalen van de Substantiële Aanwezigheidstest, in gevallen waarin ze:

a. Vrijgestelde personen: onder IRC Sec 7701(b)(3)(D) zoals gedefinieerd door 7701(b)(5(AD) een student in de VS met een F-, M-, J- of Q-visum, een stagiair of een leraar in de VS met een J- of Q-visum of anderen met een M- of Q-visum, een professionele atleet of een persoon met een medische aandoening;

b. Overige: onder IRC Sec 7701(b)(7) reguliere forensen die in de VS werken vanuit Canada of Mexico wanneer ze minder dan 24 uur onderweg zijn in de VS tussen andere punten, dagen in de VS als bemanningslid van een buitenlands schip en alle medewerkers van internationale organisaties of buitenlandse overheden.

Uitzonderingen op de Vrijgestelde individuele regels

(i) Onder IRC Sec 7701 (b) (5) (E) (i) was een leraar of stagiair met een J- of Q-visum vrijgesteld als leraar, stagiair of student voor elk deel van twee van de laatste zes voorafgaande kalenders jaar. Dan kun je in het lopende jaar aanwezigheidsdagen niet uitsluiten, tenzij alle vier de volgende punten van toepassing zijn als docent of stagiair in het lopende jaar:

1) U was vrijgesteld als leraar, stagiair of student voor een deel van drie of minder van de voorgaande zes kalenderjaren en 2) Een buitenlandse werkgever betaalde de volledige vergoeding van het lopende jaar en 3) U was in de VS aanwezig als leraar of stagiair in een van de zes voorgaande jaren en 4) Een buitenlandse werkgever betaalde alle vergoedingen gedurende elk van de voorgaande zes jaar dat u als leraar of stagiair in de VS aanwezig was

(ii) Onder IRC Sec 7701(b)(5)(E)(ii) was een student met een F-, J- of M- of Q-visum vrijgesteld als leraar, stagiair of student voor een deel van meer dan vijf kalenderjaren kan dagen van aanwezigheid niet uitsluiten, tenzij ze aantonen dat ze niet van plan waren permanent in de VS te verblijven

De feiten en omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen of u de intentie hebt getoond om permanent in de VS te verblijven, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: 1) Of u geen nauwere band hebt onderhouden met een ander land dan de VS; en 2) Of u bevestigende stappen hebt ondernomen om uw status te veranderen van niet-immigrant naar wettig permanent ingezetene (houder van een groene kaart).

Lid en aanbevolen faculteit van

Lid en aanbevolen faculteit van