Wat betekent buitenlands (niet-VS) versus VS? Het hangt allemaal af van waar je naar verwijst!

9 januari 2024

door: Marc J. Strohl, CPA, Protax Consulting Services Inc.

Klik hier voor pdf-versie.

Het doel van dit artikel is om een ​​uitgebreide checklist te bieden met informatie waarmee u rekening moet houden bij het bepalen van wat 'buitenlands' is met het oog op het afwijken van de relevante sectie(s) van de Internal Revenue Code (IRC) (Sec). Dit artikel is niet bedoeld om u de vereiste technische competentie bij te brengen die nodig is om zelfnaleving uit te voeren; het zal u echter zeker bewapenen met de technische kennis om te bepalen of uw US Certified Public Accountant (CPA) belastingvoorbereider alles weet wat hij zou moeten weten om u technisch bekwame professionele diensten te verlenen.

Buitenlands - het formulier 2555 - Buitenlands verdiend inkomen, uitsluiting (FEIE), formulier 1116 - Buitenlands belastingkrediet (FTC), Substantiële aanwezigheidstest (SPT), formulier 8938- Verklaring van gespecificeerde buitenlandse financiële activa en formulier 114- Rapport van buitenlandse bank- en financiële rekeningen (FBAR):

Onder IRC Sec 911 - Burgers of inwoners van de Verenigde Staten die in het buitenland wonen - de FEIE, IRC Sec. 901- Buitenlands belastingkrediet en IRC Sec. 7701(b) Definitie van Resident Alien en Non Resident Alien en gebruik van een internationaal inkomstenbelastingverdrag, IRC Sec. 6038D- Foreign Asset Reporting en onder Department of Treasury Regulations Title 31 CFR 1010.350- Money and Finance Treasury Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR) – het concept 'buitenlands' speelt een cruciale rol bij het bepalen of inkomsten, inkomstenbelastingen, fysieke aanwezigheid, gespecificeerde buitenlandse financiële activa of buitenlandse rekeningen in aanmerking komen voor respectieve uitsluitingen, kredieten, ingezetenschap of openbaarmaking. 

In alle gevallen krijgt het begrip 'buitenlands' een andere betekenis.

 

IRC Sec 911/ §1.911-2(g)-(h)- Burgers of inwoners van de Verenigde Staten die in het buitenland wonen- de FEIE:

Onder IRC Sec. 911 is er een bepaling om "dubbele belastingheffing" te voorkomen. De voorziening kan worden gerapporteerd op IRS-formulier 2555- Foreign Earned Income, Exclusion (FEIE). De tests om de FEIE te gebruiken zijn de: Bonfide Resident Test (BFR), of Physical Presence Test (PPT) en Tax Home Test (THT) waarbij u moet wonen, verblijven, werken of fysiek aanwezig moet zijn in een 'vreemd land'. 

Voor bovengenoemde doeleinden wordt een 'vreemd land' gedefinieerd als elk gebied onder de soevereiniteit van een andere regering dan de Verenigde Staten. Onder 'buitenland' vallen niet schepen of luchtvaartuigen die in of boven internationale wateren varen. Het omvat evenmin offshore-installaties die zich buiten de territoriale wateren van een individuele natie bevinden.

Bovendien omvat de term 'buitenlands land' het luchtruim en de territoriale wateren van het land, naast de zeebodem en de ondergrond van die onderzeese gebieden die grenzen aan de territoriale wateren van het graafschap waarover het volgens het internationaal recht exclusieve rechten heeft om de natuurlijke hulpbronnen te verkennen en te exploiteren.

De term 'vreemd land' omvat niet Antarctica (een continent dat geen vreemd land is) of Amerikaanse bezittingen, zoals Puerto Rico, Guam, het Gemenebest van de Noordelijke Marianen, de Amerikaanse Maagdeneilanden en Johnston Island.

Sub-opmerkingen- er is een uitsluiting van bezit beschikbaar voor personen die BFR van Amerikaans Samoa zijn voor het hele belastingjaar. Zie formulier 4563- Uitsluiting van inkomen voor bonafide inwoners van Amerikaans Samoa. Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden - mogen de FEIE niet claimen, maar inwoners van Puerto Rico zijn over het algemeen niet onderworpen aan Amerikaanse belasting op inkomsten uit Puerto Ricaanse bron.

 

 

IRC sec. 901- Buitenlands belastingkrediet/ §1.901-2(g)(2)/ Formulier 1116- Buitenlands belastingkrediet:

Volgens de nationale wetgeving van de VS IRC Sec. 901 en ook opgenomen in de meeste federaal onderhandelde internationale verdragen inzake inkomstenbelasting, is er een bepaling om "dubbele belasting" te vermijden. De voorziening is te rapporteren op IRS-formulier-1116- als de "Foreign Tax Credit" (FTC). 

De FTC is een dollar-voor-dollar verlaging van de Amerikaanse belasting - voor de categorie Algemene beperking - met betrekking tot niet-uitgesloten buitenlandse belasting op niet-uitgesloten buitenlandse inkomsten. 

Voor dit doel wordt een 'buitenlandse' belasting en inkomen gedefinieerd als behorend tot een vreemd land of bezit van de VS. Een vreemd land omvat elke buitenlandse staat en zijn politieke onderverdelingen. Een buitenlandse stad of provincie komt in aanmerking. Een Amerikaans bezit omvat Puerto Rico, Guam, de Noordelijke Marianen en het Amerikaanse Soma. 

 

IRC sec. 7701(b)(1)(A)(2) Definitie van ingezeten vreemdeling en niet-ingezeten vreemdeling:

Volgens IRC Sec 7701 (b) zijn alle personen die voldoen aan de Substantial Presence Test (SPT) - bestaande uit de toevoeging van de werkelijke dagen van Amerikaanse aanwezigheid in het lopende jaar met een fractionele terugblikregel van twee jaar - in de VS gevestigde vreemdelingen.

U voldoet aan de SPT als u in het lopende jaar ten minste 31 dagen in de VS aanwezig bent en waarbij de volgende bedragen 183 dagen of meer bedragen: 100 % van de fysieke dagen van Amerikaanse aanwezigheid in het lopende jaar + 1/3 van de dagen van Amerikaanse aanwezigheid in het voorgaande jaar + 1/6 van de dagen van Amerikaanse aanwezigheid in het tweede jaar vorig jaar.

Onder IRC Sec §301.7701(b)-1(c)(2)(ii) De term VS omvat alle 50 staten en het District of Columbia (DC), de territoriale wateren van de VS en de zeebodem en de ondergrond van die onderzeese gebieden die grenzen aan de territoriale wateren van de VS en waarover de VS volgens het internationaal recht exclusieve rechten heeft om natuurlijke hulpbronnen te verkennen en te exploiteren. De term VS doet niet omvatten Amerikaanse bezittingen en gebieden of het Amerikaanse luchtruim.

Bovendien, om een ​​draai te geven, kunnen in beperkte omstandigheden de fysieke dagen van aanwezigheid van een persoon in de VS worden uitgesloten (als 'buitenlands' worden beschouwd) voor het bepalen van de SPT, in gevallen waarin ze:

 

a) vrijgestelde personen IRC Sec 7701(b)(5): (i)/ 301.7701(b)-3. een student in de VS met een F-, J-, M- of Q-visum, een stagiair of een leraar in de VS met een J- of Q-visum, (ii) een professionele atleet, of (iii) IRC Sec. 7701(b)(3)(D) een persoon met een medische aandoening, of

b) anderen IRC Sec 7701(b)(7)/ 301.7701(b)-3.: (i) regelmatige pendelaars om in de VS te werken vanuit Canada of Mexico, (ii) wanneer ze minder dan 24 uur onderweg zijn in de VS tussen andere punten, (iii) dagen in de VS als bemanningslid van een buitenlands schip en (iv) alle werknemers van internationale organisaties of buitenlandse regeringen.

c) IRC Sec 7701(b)(3)(B)/ 301.7701(b)-2– In gevallen waarin een in de VS ingezeten buitenaards wezen minder dan 183 dagen in het lopende jaar heeft maar meer dan de vereisten heeft met behulp van de fractionele twee jaar terugkijkregel, kunnen deze personen IRS-formulier 8840- Closer Connection Exception Statement for Aliens indienen - een "belastingland" en "nauwere band" met een vreemd land claimen en niet-ingezeten vreemdelingen van de VS blijven.

d) Vrijstelling op grond van een artikel in het Amerikaanse inkomstenbelastingverdrag dat betrekking heeft op ingezetenschap, in het algemeen aangeduid als het artikel "Treaty tiebreaker", meestal artikel IV.

 

Department of Treasury Regulations Titel 31 CFR 1010.350- Money and Finance Treasury- Formulier 114- Rapport van buitenlandse bank- en financiële rekeningen:

Voor FBAR-rapportage- en openbaarmakingsdoeleinden omvatten de Verenigde Staten de 50 staten, het District of Columbia, alle territoria en bezittingen van de Verenigde Staten (bijv. Amerikaans Samoa, het Gemenebest van de Noordelijke Marianen, het Gemenebest van Puerto Rico, Guam en de Verenigde Staten Amerikaanse Maagdeneilanden), en de Indiase landen zoals gedefinieerd in de Indian Gaming Regulatory Act.

 

IRC Sec. 6038D - Rapportage van buitenlandse activa - Formulier 8938 - Overzicht van gespecificeerde buitenlandse financiële activa

Onder IRC Sec 6038D- Informatie met betrekking tot buitenlandse financiële activa- wordt "buitenlands" in een gespecificeerd 'buitenlands' financieel actief gedefinieerd als:

(i) elke financiële rekening die wordt aangehouden door een buitenlandse financiële instelling, gedefinieerd onder IRC Sec 1471(d)(4) als een financiële instelling die geen Amerikaanse entiteit is, deze term zal niet omvatten een financiële instelling die is georganiseerd volgens de wetten van enig bezit van de Verenigde Staten.

(II) Een Aandeel of Effect uitgegeven door een andere persoon dan een Amerikaans persoon (inclusief onder de wetten van een Amerikaans bezit),

(iii) Een Financieel Instrument of Contract met een Emittent of Tegenpartij, die niet een Amerikaans persoon is (inclusief onder de wetten van een Amerikaans bezit), en

(iv) een belang in een buitenlandse entiteit, gedefinieerd als elke entiteit die geen Amerikaans staatsburger is.

Waar een Amerikaans bezit is gedefinieerd onder IRC Reg 1.6038D-1(5) als Amerikaans Samoa, Guam, de Noordelijke Marianen, Puerto Rico of de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Een US Person is gedefinieerd onder IRC Sec 7701(a)(30) als 7701(a)(30)(A) een staatsburger of ingezetene van de Verenigde Staten, 7701(a)(30)(B) een binnenlands partnerschap, 7701(a)( 30)(C) een binnenlands bedrijf, 7701(a)(30)(D)

elke nalatenschap (anders dan een buitenlandse nalatenschap in de zin van paragraaf (31)), en 7701(a)(30)(E)

een trust indien— 7701(a)(30)(E)(i) een rechtbank in de Verenigde Staten primair toezicht kan uitoefenen op het beheer van de trust, en 7701(a)(30)(E)(ii) een of meer personen uit de Verenigde Staten hebben de bevoegdheid om alle substantiële beslissingen van de trust te controleren.

 

 

Marc J. Strohl, CPA is een Principal bij Protax Consulting Services Inc.
Hij is bereikbaar op: Tel: (212) 714-1805, Fax: (212) 714-6654
E-mail: mstrohl@protaxconsulting.com
Web site: www.protaxconsulting.com

Lid en aanbevolen faculteit van

Lid en aanbevolen faculteit van