The Hidden Jewel - Formulier 2555 - Andere neef van uitsluiting van buitenlands verdiend inkomen

9 januari 2024

door: Marc J. Strohl, CPA, Protax Consulting Services Inc.

Klik hier voor pdf-versie.

Het doel van dit artikel is om een ​​uitgebreide checklist te bieden met informatie die een persoon uit de Verenigde Staten (VS) moet overwegen voordat hij een opdracht buiten de VS accepteert. Dit artikel is niet bedoeld om u de vereiste technische competentie bij te brengen die nodig is om aan zelfnaleving te voldoen; het zal u echter zeker bewapenen met de technische kennis om te bepalen of uw Amerikaanse Certified Public Accountant (CPA) belastingvoorbereider alles weet wat hij moet weten om u technisch competente professionele diensten te bieden.

 

De buitenlandse huisvestingsuitsluiting (HE) of aftrek (HD) / gekwalificeerde buitenlandse huisvestingskosten (QFHE):

Naast de FEIE bestaat er nog een weinig bekend verborgen juweel: de Buitenlandse Woninguitsluiting (HE) voor werknemers of de Buitenlandse Woningaftrek (HD) voor zelfstandigen. Naast de bovengenoemde FEIE van $ 126,500 voor 2024 ($ 120,000 voor 2023, $ 112,000 voor 2022, $ 108,700 voor 2021, $ 107,600 voor 2020, $ 105,900 voor 2019, $ 103,900 voor 2018, $ 102,100 voor 2017 101,300, $2016 voor 100,800, $2015 voor 99,200, $2014 voor 97,600 , $2013 voor 95,100 en $2012 voor XNUMX), bestaat er ook een mogelijkheid om deze uitsluiting van het basisinkomen (FEIE) te vergroten met de redelijke (maar niet overdadige of extravagante) gekwalificeerde buitenlandse huisvestingskosten van een buitenlandse belastingbetaler. De gekwalificeerde buitenlandse huisvestingskosten zijn doorgaans veel hoger dan het door de belastingbetaler betaalde wooninkomen, de toelage of de kwartalen. 

Verdere 'werkelijke' gekwalificeerde buitenlandse huisvestingskosten mogen nooit worden verward met door de werkgever betaald huisvestingsinkomen, toelagen of kwartalen. De ene is een werkelijke uitgave of uitgave, de andere gewoon een element van compensatie.

Het leuke van de HE of HD is dat de lijst met gekwalificeerde buitenlandse huisvestingskosten duidelijk en goed ingeburgerd is en omvat: huur, reële marktwaarde (FMV) van door de werkgever verstrekte huisvesting, buitenlandse onroerendgoed- of bezettingsbelastingen (nu relevanter met de eliminatie van de aftrek van dergelijke uitgaven op Schema A als gevolg van de Tax Cuts and Jobs Act van 2017 (TCJA 2017)), tv-belastingen, nutsvoorzieningen (maar niet telefoon), verzekeringen voor onroerend goed of persoonlijke eigendom, "sleutel" geld of andere soortgelijke niet-terugbetaalbare borgsommen die zijn betaald om een ​​huurovereenkomst, reparaties en onderhoud, meubelverhuur, tijdelijke kosten van levensonderhoud en parkeerplaatsen voor woningen te verzekeren.

Het werkelijk verbazingwekkende kenmerk van de HE of HD is echter dat het dat wel doet niet niet uit wie deze gekwalificeerde buitenlandse huisvestingskosten betaalt. Ongeacht of de werknemer deze kosten rechtstreeks betaalt of de werkgever rechtstreeks betaalt (of vergoedt aan de werknemer), deze kosten zijn nog steeds meetbaar als kosten van gekwalificeerde buitenlandse huisvesting voor het bepalen van de HO of HD. Dit is te wijten aan het feit dat de door de werkgever rechtstreeks betaalde of terugbetaalde kosten mogelijk moeten worden opgenomen in het inkomen uit werk van de belastingbetaler, aangezien ze worden beschouwd als een onderdeel van de belastbare vergoeding aangezien ze betrekking hebben op de persoonlijke kosten van levensonderhoud. 

Huisvestingskosten voor het 'gemak van de werkgever' op het terrein van de werkgever, zoals in een mannenkamp, ​​worden echter niet beschouwd als een belastbare vergoeding. Dit soort regelingen kan ook een element van veiligheid, beveiliging of afgelegen ligging bevatten.

Met ingang van 1 januari 2006, zoals gewijzigd door IRC Sec. 515 van de Wet ter voorkoming en verzoening van belastingverhogingen van 2005 (TIPRA), deze nieuwe wet voorziet in twee wijzigingen met betrekking tot de HE en HD:

 

  • het basisbedrag voor huisvesting (ook bekend als 'Housing Norm', dat fungeert als een eigen risico) dat het bedrag vertegenwoordigt dat moet worden overschreden voordat gekwalificeerde huisvestingskosten worden uitgesloten of afgetrokken, met ingang van 1 januari 2024, is gestegen van $ 52.60 per dag of $ 19,200 voor een volledige 365 dagen voor 2023 naar $ 55.30 per dag of $ 20,240 voor een volledige 366 dagen voor 2024, wat neerkomt op 16% van het bedrag van de FEIE of $ 126,500 voor 2024 ($ 120,000 voor 2023).

 

  • verder heeft TIPRA een algemene effectieve limiet gesteld aan de totale kosten voor gekwalificeerde huisvesting die in aanmerking komen voor ofwel de HE of HD, op 30% van de FEIE van $ 126,500 voor 2024 ($ 120,000 voor 2023) of voor 2024 $ 103.60 per dag of $ 37,950 voor een volledig 366 dagen (30% * $ 126,500). Voor 2023- $ 98.63 per dag of $ 36,000 voor een volledige 365 dagen (30% * $ 120,000). Deze dop bestond vóór 1 januari 2006 niet. 

 

Daarom zijn de maximaal uitsluitbare of aftrekbare kosten voor gekwalificeerde huisvesting het verschil tussen de limiet van $ 37,950 minus het aftrekbare basisbedrag voor huisvesting van $ 20,240, wat gelijk is aan $ 17,710 of $ 48.39 per dag gedurende 366 dagen.

Na de ratificatie van TIPRA blijft de IRS IRS-kennisgeving(en) uitgeven voor 2023 Kennisgeving 2023-26 (uitgegeven op 14 maart 2023) (2022 Kennisgeving 2022-10 (uitgegeven op 7 maart 2022)) die bepaalde steden toestaat ( van 52 landen wereldwijd) met zeer hoge huisvestingskosten een hoger totaal uitsluitingsplafond, waardoor de beperking van 2024% van de FEIE of $ 30 in 37,950 effectief wordt opgeheven. Totdat de IRS-kennisgeving van 2024 wordt uitgegeven, vermoedelijk in maart of april 2024 voor het belastingjaar 2024, blijven we de kennisgeving van 2023 toepassen op het belastingjaar 2023. Wanneer de Kennisgeving van 2024 wordt uitgegeven, kunnen we ervoor kiezen om de aanpassingen van de Kennisgeving van 2024 toe te passen op het belastingjaar 2023 in plaats van de aangepaste aanpassingen van de Kennisgeving van 2023 (Kennisgeving 2023-26) als de beperkingen van de Kennisgeving van 2024 hoger zijn. Raadpleeg ons voor een lijst van deze steden en bedragen apart.

 

Ander interessant formulier 2555- FEIE, HE en HD, formulier 1116- FTC en algemene feiten:

 

  • Deze uitsluitingen (en aftrek voor huisvesting) – FEIE, HE en HD zijn facultatief en mogen niet worden gebruikt wanneer ze inkomensopname veroorzaken. Dit zou zich bijvoorbeeld voordoen wanneer de uitgaven van schema C hoger zijn dan de inkomsten en deze uitgaven worden weer toegevoegd om daadwerkelijk inkomsten te genereren.

 

  • De HE en HD zijn beide onderworpen aan een basisaftrek of "huisvestingsnorm", die voor 2024 $ 55.30 per dag is op basis van 366 dagen (2023 is $ 52.60 per dag op basis van 365 dagen). Dus als de belastingbetaler in 2024 een volledige 366 belastingjaardagen in het kalenderjaar in het buitenland was, zou de belastingbetaler eerst $ 20,240 moeten aftrekken voordat de buitenlandse gekwalificeerde huisvestingskosten meetellen voor de HE of HD.

 

  • Theoretisch gezien, als de belastingbetaler geen inkomen uit een Amerikaanse bron heeft, zou zijn Amerikaanse belastingschuld bij gebruik van de FEIE, HE, HD en/of FTC nihil moeten zijn. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de belastingplichtige ingezetene is van een land dat een inkomstenbelasting kent en dat de buitenlandse inkomstenbelasting minstens even hoog is als de Amerikaanse inkomstenbelasting. Anders, als de belastingbetaler de FEIE en HE en/of HD gebruikt en bovendien het gebruik van de FTC vereist in een hybride situatie, zal de belastingbetaler uiteindelijk de hoogste van de Amerikaanse inkomstenbelasting of de buitenlandse inkomstenbelasting betalen over die niet-uitgesloten belasting. verdiend inkomen waarvoor de FTC vereist is.

 

Marc J. Strohl, CPA is een Principal bij Protax Consulting Services Inc.
Hij is bereikbaar op: Tel: (212) 714-1805, Fax: (212) 714-6654
E-mail: mstrohl@protaxconsulting.com
Web site: www.protaxconsulting.com

Lid en aanbevolen faculteit van

Lid en aanbevolen faculteit van