facebook pixel

Kiezen om afstand te doen van Amerikaans staatsburgerschap of legaal permanent verblijf (groene kaart) - Vertrek vanaf 17 juni 2008 Doorsturen

9 januari 2024

door: Marc J. Strohl, CPA, Protax Consulting Services Inc.

Klik hier voor pdf-versie.

Het doel van dit artikel is om een ​​uitgebreide checklist te bieden met informatie die de Amerikaanse persoon moet overwegen voordat hij ervoor kiest afstand te doen van het Amerikaanse staatsburgerschap of legaal permanent verblijf. Dit artikel is niet bedoeld om u de vereiste technische competentie bij te brengen om zelfcompliance uit te voeren; het zal u echter zeker bewapenen met de technische kennis om te bepalen of uw Amerikaanse Certified Public Accountant (CPA) belastingvoorbereider alles weet wat hij zou moeten weten om u technisch competente professionele diensten te bieden.

 

Ontheemding na 16 juni 2008:

Met ingang van 16 juni 2008 (verschillende regels toegepast op expatriëring: 1) vóór 4 juni 2004, 2) tussen 3 juni 2004 en 17 juni 2008 en 3) na 16 juni 2008 in overeenstemming met IRS Notice 2009-85, afkomstig van van Sectie 804 van de American Jobs Creation Act van 2004, en vervolgens van kracht op 17 juni 2008 in overeenstemming met de Heroes Earnings and Assistance Relief Act van 2008) IRC Sectie 877 - Expats om belastingen te vermijden - en formulier 8854 - Initiële en jaarlijkse ontheemdingsverklaring – rapportagevereisten zijn gewijzigd en sectie 877A – Belastingverantwoordelijkheden bij expatriëring is toegevoegd.

Expatriatie wordt gedefinieerd als: 1) aanvragen voor Amerikaanse staatsburgers (door DS-4083-certificaat van verlies van nationaliteit van de Verenigde Staten in te dienen) of 2) Wettige permanente bewoners ("Green Card Holders") die langdurig ingezetenen (LTR's) zijn ( door het indienen van I-407- Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status), die respectievelijk afstand hebben gedaan van hun standbeeld. 

Een langdurig ingezetene (LTR) wordt gedefinieerd als een wettige permanente inwoner wiens status werd gehouden in ten minste een deel van 8 van de laatste 15 belastingjaren eindigend met het jaar dat de ingezetenschap eindigt. Tel geen belastingjaren mee waarin u werd behandeld als fiscaal ingezetene van een ander land dat een inkomstenbelastingverdrag heeft met de VS en waarin u geen afstand doet van verdragsvoordelen. 

Als u voldoet aan de bovenstaande vereisten 1) of 2), zijn de expatriatieregels van toepassing en wordt u beschouwd als een 'gedekte expat' indien elke van het volgende is van toepassing: 1) Uw gemiddelde jaarlijkse netto inkomstenbelasting over de vijf jaar eindigend vóór de datum van expatriëring bedraagt ​​meer dan $5 voor 201,000 ($2024 voor 190,000, $2023 voor 178,000, $2022 voor 172,000, $2021 voor 171,000, $2020 voor 168,000 , $2019 voor 165,000, $2018 voor 162,000, $2017 voor 161,000, $2016 voor 160,000, $2015 voor 157,000, $2014 voor 155,000 en $2013 voor 151,000), or 2) Uw nettowaarde is 2 miljoen of meer op de datum van expatriëring or 3) (van kracht vanaf 3 juni 2004) u slaagt er niet in op formulier 8854, Initial and Annual Expatriation Statement, te verklaren dat u hebt voldaan aan alle Amerikaanse federale belastingverplichtingen gedurende de 5 jaar voorafgaand aan de datum van expatriatie. 

Met ingang van 3 juni 2004 blijft er geen 'vermoeden' van fiscale motivering en daarom kunt u niet langer een onderhandse beschikking aanvragen om de toepassing van IRC Sec 877 te vermijden. Als u na 16 juni 2008 aan deze tests voldoet, bent u nu onderworpen aan de IRC Sec 877 en 877A- Expatriation-bepalingen.

 

Uitzonderingen- *****Nieuw van kracht na 16 juni 2008- definitiewijzigingen:

Er geldt een uitzondering (van kracht vanaf 3 juni 2004) op de ontheemdingsregels voor dubbele staatsburgers en bepaalde minderjarigen, en wel als volgt (het formulier 8854, Initial and Annual Expatriation Statement, certificering met betrekking tot naleving van de Amerikaanse federale belastingwetgeving voor de afgelopen 5 jaar moet echter nog steeds worden verstrekt, naast de laatste vijf jaar aan Amerikaanse belastingaangiften):

  1. Dubbele staatsburgers - gedefinieerd als: bij de geboorte een Amerikaans staatsburger en een staatsburger van een ander land die als staatsburger van dat andere land blijft, naast dat hij daar wordt belast als inwoner van dat andere land en gedurende meer dan 10 jaar geen Amerikaanse ingezetene was de afgelopen 15 jaar or

  2. Bepaalde minderjarigen – gedefinieerd als: expatriëring vóór de leeftijd van 18 jaar en die vóór de expatriëring niet langer dan 10 jaar inwoner van de VS waren.

 

Ingangsdatum ontheemding- ***** Nieuw van kracht na 16 juni 2008:

U wordt geacht te zijn geëxpatrieerd op de datum waarop u afstand doet van het Amerikaanse staatsburgerschap (gedeeltelijk indien u het INS-formulier DS 4083 indient) of uw langdurig ingezetenschap beëindigt (gedeeltelijk wanneer u het INS-formulier I-407 indient). Na 16 juni 2008 is er geen verplichting meer om een ​​formulier 8854, initiële en jaarlijkse ontheemdingsverklaring in te dienen om een ​​effectieve ontheemdingsdatum vast te stellen.

Voormalige Amerikaanse burgers- U wordt geacht afstand te hebben gedaan van uw Amerikaans staatsburgerschap de vroegste van: 1) De datum waarop u afstand doet van het Amerikaanse staatsburgerschap voor een diplomatieke of consulaire ambtenaar van de VS (mits gevolgd door INS-formulier DS 4083 afgifte van een certificaat van verlies van nationaliteit), or 2) datum waarop u het ministerie van Buitenlandse Zaken een ondertekende verklaring van vrijwillige afstand van de Amerikaanse nationaliteit bezorgt (op voorwaarde dat u formulier DS 4083 afgeeft van een certificaat van verlies van nationaliteit), or 3) datum waarop het ministerie van Buitenlandse Zaken het INS-formulier 4083-certificaat van verlies van nationaliteit afgeeft, or 4) datum Amerikaanse rechtbank annuleert uw naturalisatiecertificaat.

Voormalig langdurig ingezetenen- U wordt geacht uw langdurig ingezetenschap (LTR) te hebben beëindigd de vroegste van: 1) De datum waarop u vrijwillig afstand doet van uw 'groene kaart' door DHS INS-formulier I-407 in te dienen bij een Amerikaanse consulaire of immigratiefunctionaris, or 2) datum waarop u onderworpen werd aan een definitief administratief bevel tot verwijdering uit de VS op grond van de IN Act en de VS daadwerkelijk verlaat, or waar 3) een dubbele inwoner van de VS en het land van nieuwe verblijfplaats een inkomstenbelastingverdrag heeft met de VS, u inwoner bent van dat nieuwe land en Form(s) 8833, Treaty Based Return Position Disclosure Under Section 6114 of 7701( b) en formulier 8854- Initiële en jaarlijkse ontheemdingsverklaring indienen.

 

EXPATRIËRINGSBELASTING:

U wordt geacht geëxpatrieerd te zijn op de datum waarop u afstand doet van het Amerikaanse staatsburgerschap (gedeeltelijk door het INS-formulier DS 4083 in te dienen) of het wettig permanent verblijf beëindigt (gedeeltelijk door het INS-formulier I-407 in te dienen). Na 16 juni 2008 is er geen vereiste meer om een ​​Formulier 8854, Initiële en Jaarlijkse Ontheemdingsverklaring, in te dienen om een ​​effectieve ontheemdingsdatum vast te stellen.

Voormalige Amerikaanse burgers- U wordt geacht afstand te hebben gedaan van uw Amerikaans staatsburgerschap de vroegste van: 1) De datum waarop u afstand doet van het Amerikaanse staatsburgerschap voor een diplomatieke of consulaire ambtenaar van de VS (mits gevolgd door INS-formulier DS 4083 afgifte van een certificaat van verlies van nationaliteit), or 2) datum waarop u het ministerie van Buitenlandse Zaken een ondertekende verklaring van vrijwillige afstand van de Amerikaanse nationaliteit bezorgt (op voorwaarde dat u formulier DS 4083 afgeeft van een certificaat van verlies van nationaliteit), or 3) datum waarop het ministerie van Buitenlandse Zaken het INS-formulier 4083-certificaat van verlies van nationaliteit afgeeft, or 4) datum Amerikaanse rechtbank annuleert uw naturalisatiecertificaat.

Voormalig langdurig ingezetenen- Als u een langdurig ingezetene (LTR) bent, wordt u geacht uw rechtmatige permanente verblijfsvergunning te hebben beëindigd de vroegste van: 1) De datum waarop u vrijwillig afstand doet van uw 'groene kaart' door DHS INS-formulier I-407 in te dienen bij een Amerikaanse consulaire of immigratiefunctionaris, or 2) datum waarop u onderworpen werd aan een definitief administratief bevel tot verwijdering uit de VS op grond van de IN Act en de VS daadwerkelijk verlaat, or waar 3) een dubbele inwoner van de VS en het land van nieuwe verblijfplaats een inkomstenbelastingverdrag heeft met de VS, u inwoner bent van dat nieuwe land en Form(s) 8833, Treaty Based Return Position Disclosure Under Section 6114 of 7701( b) en formulier 8854- Initiële en jaarlijkse ontheemdingsverklaring indienen.

 

EXPATRIËRINGSBELASTING:

(*****Nieuwe belasting evan kracht op 17 juni 2008) Nieuwe IRC Sec. 877A- Fiscale verantwoordelijkheid van ontheemden-:

Nieuwe ontheemding- Mark-to-Market Exit-belasting:

***** Met ingang van 17 juni 2008, in overeenstemming met de Heroes Earnings and Assistance Relief Act van 2008, is IRC sectie 877A-Tax Responsibilities of Expatriation toegevoegd om de afschaffing van de expatregels met betrekking tot het indienen van Amerikaanse belastingaangiften te implementeren voor een periode van tien (10) jaar, te vervangen door een eenmalige mark-to-market exitheffing op iemands netto niet-gerealiseerde winst op onroerend goed boven een bepaalde vrijstellingslimiet, vanaf de dag vóór de expatriatiedatum.

Deze nieuwe regels brengen de VS op één lijn met belastingregels die vergelijkbaar zijn met die in andere verdragslanden voor inkomstenbelasting. Dienovereenkomstig, als deze personen voldoen aan de expatriatieregels, dwz een 'gedekte expatriate' zijn, zullen ze nu worden behandeld alsof ze al hun eigendom hebben verkocht (verondersteld als verkoop) tegen de reële marktwaarde op de dag voorafgaand aan de expatriatiedatum. 

De mark-to-market-belasting wordt geheven op de netto ongerealiseerde winsten van het onroerend goed voor zover deze hoger zijn dan $866,000 voor 2024 ($821,000 voor 2023, $767,000 voor 2022, $744,000 voor 2021, $737,000 voor 2020, $725,000 voor 2019, $713,000 voor 2018, $ 699,000 voor 2017, $693,000 voor 2016, $690,000 voor 2015, $680,000 voor 2014, $668,000 voor 2013 en $651,000 voor 2012) van het oorspronkelijke uitsluitingsbedrag van $2008 uit 600,000 toen de wet voor het eerst werd geïmplementeerd.

Dit uitsluitingsbedrag moet worden toegewezen aan alle ingebouwde winsteigendommen die onderworpen zijn aan het mark-to-market-regime en eigendom zijn van de gedekte expatriate op de dag vóór de expatriatie, ongeacht of de gedekte expat maakt een keuze (zoals hieronder) om belasting uit te stellen met betrekking tot onroerend goed. In het bijzonder moet de uitsluiting eerst pro rata worden toegewezen aan elk van de ingebouwde winsteigenschappen door de uitsluiting te vermenigvuldigen met de verhouding van de ingebouwde winst per activum ten opzichte van de totale ingebouwde winsten van alle activa. De toegekende uitsluiting mag niet hoger zijn dan de ingebouwde winst per activum. Als de ingebouwde winsten van alle activa lager zijn dan de totale uitsluiting, dan is de uitsluiting beperkt tot dit totale ingebouwde winstbedrag.

De uitsluiting is eenmaal per leven; elke ongebruikte initiële uitsluiting die onderhevig is aan een voor inflatie gecorrigeerde uitsluiting voor toekomstige jaren, kan echter worden toegepast op een tweede ontheemding.

Winsten die voortvloeien uit de fictieve verkoop moeten in het belastingjaar van de fictieve verkoop in aanmerking worden genomen. Veronderstelde verliezen worden behandeld volgens de bestaande IRC-wetten en -voorschriften.

Stap omhoog in basis- Om de opgelegde belasting te bepalen, is een verhoogde basisregel van toepassing op eigendommen die in het bezit waren van een persoon op de datum waarop de persoon voor het eerst een Amerikaans ingezetene werd (in de zin van Code Sec. 7701(b)). Het individu wordt behandeld alsof hij op die datum een ​​basis heeft van niet minder dan de reële marktwaarde van het onroerend goed op die datum. Het individu kan er echter onherroepelijk voor kiezen om deze regel niet per eigendom toe te passen en deze regel is niet van toepassing op Amerikaanse onroerendgoedbelangen en eigendommen die worden gehouden of gebruikt in verband met het uitoefenen van een handel of bedrijf binnen de VS. Tenzij in het latere geval de persoon een inwoner was van een Amerikaans verdragsland en de niet-ingezeten vreemdeling het eigendom bezat in verband met het uitoefenen van een Amerikaanse handel of bedrijf dat was niet uitgeoefend via een vaste inrichting in de VS

 

Mark-to-market uitzonderingen-:

1) In aanmerking komende uitgestelde vergoedingen (volgens IRC Sec 219(g)(5)- alle basiswerkgerelateerde gekwalificeerde pensioenregelingen- Winstdelingsregelingen, inclusief 401(k)/ 403(b)/ lijfrenteplannen en -contracten, SEP's, eenvoudige pensioenrekeningen, rente buitenlandse pensioenregelingen of soortgelijke pensioenregelingen of -programma's, elk item van gekwalificeerde uitgestelde beloning 'substantieel verworven'- gekwalificeerde of niet-gekwalificeerde opties, beperkte aandelentoekenningen, aandelenwaarderingsrechten of IRC Sec 83)- zijn onderworpen aan een inhouding van 30% aan de bron en onherroepelijk afstand doen van enig recht om een ​​vermindering van de inhouding te claimen op grond van enig verdrag met de VS,

2) Niet in aanmerking komende uitgestelde beloningsitems- elk item dat niet wordt gedekt of waarnaar hierboven wordt verwezen als in aanmerking komende uitgestelde vergoeding- behandeld alsof ze de contante waarde van de opgebouwde uitkeringen hebben ontvangen op de dag voorafgaand aan de expatriëring,

3) Belangen in niet-verlenende trusts- binnen- of buitenland – onder voorbehoud van 30% inhouding aan de bron en onherroepelijk afstand doen van enig recht om enige vermindering van inhouding te claimen op grond van enig verdrag met de VS en

4) Gespecificeerde uitgestelde belastingrekeningen– (volgens IRC Sec 408(a) of (b) individuele pensioenrekeningen of annuïteiten, maar niet 408(k) of (p), IRC Sec 529 plannen, Coverdell, HSA of Archer MSA)- behandeld als het ontvangen van een uitkering van uw volledige belang op de rekening op de dag vóór de expatriëring.

 

Bovenstaande posten 1 en 3 zijn onderhevig aan bronheffing. Items 2 en 4 zijn onderworpen aan onmiddellijke belasting zoals hierboven aangegeven. 

In alle vier (4) gevallen moet formulier W-8CE, Notice of Expatriation and Waiver of Treaty Benefits, worden verstrekt aan de betalers van alle vier (4) items hierboven om hen te informeren over hun verantwoordelijkheden van 30% inhouding of om de huidige waarde of waarde van het gehele belang van het individu, zodat het juiste bedrag aan inkomsten kan worden opgenomen bij het indienen van de belastingaangifte en de resulterende belasting kan worden betaald.

Specifieke definities van de bovenstaande punten 1-4 waarnaar wordt verwezen, zijn te vinden in IRS-kennisgeving 2009-85 pagina's 26-31.

Als gevolg van het bovenstaande zal er geen belasting voor vervroegde distributie worden opgelegd op grond van IRC-sectie 72(t).

Ontheemding belastingaangifte- elke gedekte expatriate die onderworpen is aan de marktwaardebelasting, moet formulier 1040 (als expatriatie plaatsvindt op 31 december) of dubbele status 1040NR met formulier 1040 indienen, naargelang het geval, en formulier 8854, initiële en jaarlijkse expatriatieverklaring bijvoegen.

Zodra de daadwerkelijke verkoop van onroerend goed heeft plaatsgevonden, worden aanpassingen gedaan aan het bedrag van de feitelijk gerealiseerde winst of verlies om rekening te houden met de winst of het verlies zoals geacht onder deze nieuwe mark-to-market-regels, zonder rekening te houden met de $866,000 voor 2024 ($821,000 voor 2023, $767,000 voor 2022, $744,000 voor 2021, $737,000 voor 2020, $725,000 voor 2019, $713,000 voor 2018, $699,000 voor 2017, $693,000 voor 2016, $690,000 voor 2015 680,000, $2014 voor 668,000, $2013 voor 651,000 en $2012 voor 2008) van het origineel 600,000 $ XNUMX uitsluiting. 

 

Uitstel van betaling van belasting-:

De mogelijkheid bestaat voor een persoon om door middel van een belastinguitstelovereenkomst met de IRS te kiezen voor uitstel van betaling van de mark-to-market-belasting die wordt opgelegd op veronderstelde verkopen, waarbij rente tegen het voorgeschreven tarief van toepassing zou zijn. De keuze is onherroepelijk en wordt per eigendom gemaakt. Formulier 8854, eerste en jaarlijkse ontheemdingsverklaring, moet worden ingediend voor alle jaren tot het moment waarop het volledige bedrag van de uitgestelde belasting en rente is betaald.

Krachtens deze uitstelovereenkomst is de uitgestelde belasting die aan het onroerend goed kan worden toegerekend, verschuldigd zodra: i) vrijwillig is, ii) wanneer de aangifte verschuldigd is voor het belastingjaar waarin het onroerend goed daadwerkelijk is vervreemd, of iii) overlijden. 

Er moet echter een aanvaardbare zekerheid worden gesteld aan de secretaris, die een obligatie of een andere vorm van zekerheid omvat, waaronder kredietbrieven, en afhankelijk is van betaling van het verschuldigde belastingbedrag plus rente, en moet in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten, waaronder acceptatie door de secretaris. Deze keuze wordt gemaakt op formulier 8854, eerste en jaarlijkse ontheemdingsverklaring. Bovendien moet u onherroepelijk afstand doen van enig recht onder enig verdrag met de VS, wat de beoordeling of inning van de marktwaardebelasting zou verhinderen. 

Deze procedures worden behandeld in IRS-kennisgeving 2009-85 pagina 18, met een voorbeeldovereenkomst in bijlage A die moet worden ingediend vóór de vervaldatum van de aangifte, inclusief de dag vóór de expatriëringsdatum. De gedekte expatriate moet een kopie van het verzoek om uitstel bij zijn belastingaangifte voegen, inclusief de dag vóór de expatriatiedatum, en kan een dergelijk verzoek tegelijkertijd met de belastingaangifte indienen. 

De overeenkomst is ingediend en gearrangeerd door de IRS, SBSE Advisory Office, 7850 SW 6th Rechtbank, Mail Stop 5780, Plantation, FL 33324-3202, telefoonnummer 954-423-7344.

Bovendien moet de gedekte expatriate een Amerikaanse agent aanstellen om communicatie van de IRS te accepteren, om tijdige handhaving mogelijk te maken en in het algemeen de implementatie te vergemakkelijken. De gedekte expatriate en agent moeten een bindende overeenkomst aangaan, bijvoorbeeld in bijlage B bij IRS-kennisgeving 2009-85. Deze overeenkomst moet worden overlegd met het verzoek om uitstel. Als de Amerikaanse agent ontslag neemt of anderszins beëindigt, moet de gedekte expat de IRS binnen 90 dagen op de hoogte stellen via Advisory, 7850 SW 6th Rechtbank, Mail Stop 5780, Plantation Florida 33324-3202. Onderworpen aan de bepalingen van pagina 20 van IRS-kennisgeving 2009-85.

 

 

Marc J. Strohl, CPA is een Principal bij Protax Consulting Services Inc. 
Hij is bereikbaar op: Tel: (212) 714-1805, Fax: (212) 714-6654
E-mail: mstrohl@protaxconsulting.com
Web site: www.protaxconsulting.com

Lid en aanbevolen faculteit van

Lid en aanbevolen faculteit van