Werkt u voor een buitenlandse overheid of internationale organisatie in de VS? U bent geen Amerikaans staatsburger?

9 januari 2024

door: Marc J. Strohl, CPA, Protax Consulting Services Inc.

Klik hier. voor pdf-versie.

Het doel van dit artikel is om een ​​uitgebreide checklist met informatie te bieden. Dit artikel is niet bedoeld om u de vereiste technische competentie bij te brengen die nodig is om zelfnaleving uit te voeren; het zal u echter zeker bewapenen met de vereiste technische kennis om te bepalen of uw US Certified Public Accountant (CPA) belastingvoorbereider alles weet wat hij zou moeten weten om u technisch bekwame professionele diensten te verlenen.

 

Compensatie van werknemers van internationale organisaties en buitenlandse regeringen - IRC Sec 893

Een internationale organisatie is een organisatie die door de president van de VS door middel van een uitvoerend bevel is aangewezen om in aanmerking te komen voor de voorrechten, vrijstellingen en immuniteiten die zijn vastgelegd in de International Organizations Immunities Act.

Onder de IRS IRC Sec 893, Slechts de vergoedingen, inclusief lonen, vergoedingen of salarissen van niet-Amerikaanse staatsburgers die worden ontvangen van een buitenlandse overheid of internationale organisatie voor werk dat in de VS wordt uitgevoerd, worden niet opgenomen in het bruto-inkomen en zijn vrijgesteld van Amerikaanse belasting.

De bovenstaande vrijstelling wordt beperkt door de tenuitvoerlegging en indiening van de verklaring van afstand waarin wordt voorzien in artikel 247(b) van de Immigration and Nationality Act (INA) (8 USC 1257(b)). Deze verklaring van afstand wordt verkregen met behulp van USCIS Form I-508- Request for Waiver of Certain Rights, Privileges, Exemptions and Immunities. 

Formulier I-508 wordt gebruikt door wettige permanente inwoners en niet-immigrantenstatussen die zijn verleend onder INA 101 (a) (15) (A), (E) of (G) - om afstand te doen van diplomatieke rechten, privileges, vrijstellingen en immuniteiten om te behouden, te verwerven of legaal permanent verblijf te verkrijgen.

Wettige permanente ingezetenen in dergelijke beroepen die geen afstand doen van de vrijstelling met behulp van formulier I-508 en die hun Amerikaanse inkomstenbelasting niet betalen, kunnen worden aangepast aan de INA 101(a)(15) A-, G- of E-status.  

Omgekeerd kunnen niet-immigranten met een INA 101(a)(15) A-, G- of E-status die geen afstand doen van de vrijstelling en die hun Amerikaanse inkomstenbelasting niet betalen, de status mogelijk niet aanpassen aan de status van wettig permanent ingezetene.

Belastingbetalers die getroffen zijn door IRC Sec 893 die inkomsten uit andere bronnen verdienen, waaronder zelfstandige arbeid, rente, dividenden, huren, royalty's, enz. binnen de VS (uit Amerikaanse bronnen) zijn niet vrijgesteld van inkomsten, tenzij ze worden beïnvloed door bepalingen van een Amerikaans inkomstenbelastingverdrag en dergelijke inkomsten moeten worden opgegeven op formulier 1040NR- US Nonresident Alien Income Tax Return. Bovendien is IRC Sec 893 niet van toepassing op buitenlandse overheidsmedewerkers van wie de arbeidsbemiddeling voornamelijk verband houdt met een commerciële activiteit.

In het geval van een buitenlandse overheidsfunctionaris vereist de VS dat de buitenlandse overheid een gelijkwaardige vrijstelling aan werknemers van de Amerikaanse overheid die diensten verlenen in dat andere land. Verder is de staatssecretaris verplicht om aan de minister van Financiën de namen te certificeren van de buitenlandse landen die een gelijkwaardige vrijstelling verlenen aan werknemers van de Amerikaanse regering en het karakter van de diensten die door de werknemers in het buitenland worden verricht.

 

Marc J. Strohl, CPA is een Principal bij Protax Consulting Services Inc. 
Hij is bereikbaar op: Tel: (212) 714-1805, Fax: (212) 714-6654
E-mail: mstrohl@protaxconsulting.com
Web site: www.protaxconsulting.com

Lid en aanbevolen faculteit van

Lid en aanbevolen faculteit van