facebook pixel

Protax Consulting Services Inc (hierna “Protax“) aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van derden die in het afzonderlijke bloggedeelte van deze website is geplaatst. De opmerkingen en artikelen die daarin zijn geplaatst, zijn niet bewerkt door en vertegenwoordigen niet de standpunten of meningen van Protax en of zijn persoonlijke vertegenwoordigers, werknemers, aandeelhouders, directeuren en functionarissen. Protax zal door de inhoudsposter worden gevrijwaard van alle claims of aansprakelijkheid die voortvloeien uit bevestigende verkeerde voorstellingen of onjuiste verklaringen aan Protax of gepost op de blog, of het achterhouden, verzwijgen of niet-openbaar maken van informatie aan Protax door of namens de inhoudsposter, ongeacht of een dergelijke actie opzettelijk, opzettelijk of nalatig is. Protax zal onmiddellijk alle geplaatste inhoud in kwestie verwijderen na ontvangst van een gerechtelijke vaststelling dat de geplaatste inhoud lasterlijk of auteursrechtelijk beschermd is of, na ontvangst van sluitend bewijs dat, naar de mening van Protax, maakt de geplaatste inhoud inbreuk op auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Categorieën

Lid en aanbevolen faculteit van

Lid en aanbevolen faculteit van