facebook pixel

Inzicht in het krediet voor kind en afhankelijke zorg

Het kinder- en afhankelijke zorgkrediet kan een rol gaan spelen voor belastingjaar 2021, de maximale in aanmerking komende uitgave voor dit krediet is $ 8,000 voor één kind en $ 16,000 voor twee of meer voor in aanmerking komende personen!

Belastingbetalers die iemand betalen om voor hun kinderen of een ander gezinslid te zorgen terwijl ze werken, komen mogelijk in aanmerking voor: kinder- en zorgaftrek ongeacht hun inkomen.

Voor belastingjaar 2021 is de maximale in aanmerking komende uitgave voor dit krediet $ 8,000 voor één kind en $ 16,000 voor twee of meer. Afhankelijk van hun inkomen kunnen belastingbetalers tot 50% van deze uitgaven.

Voor de doeleinden van dit krediet definieert de IRS een in aanmerking komende persoon als::

• Ten laste van een belastingplichtige die jonger is dan 13 jaar wanneer de zorg wordt verleend.

• De echtgeno(o)t(e) van een belastingplichtige die lichamelijk of geestelijk niet in staat is voor zichzelf te zorgen en meer dan de helft van het jaar bij de belastingplichtige heeft gewoond.

• Iemand die lichamelijk of geestelijk niet in staat is voor zichzelf te zorgen en zes maanden bij de belastingplichtige heeft gewoond en ofwel:

1. De kwalificerende persoon was ten laste van de belastingplichtige of

2. Ze zouden ten laste van de belastingbetaler zijn geweest, behalve in een van de volgende gevallen:

– De in aanmerking komende persoon ontving een bruto-inkomen van $ 4,300 of meer

– De in aanmerking komende persoon heeft gezamenlijk aangifte gedaan

– De belastingbetaler of echtgenoot kan, indien gezamenlijk aangifte worden gedaan, worden geclaimd als ten laste van de aangifte van iemand anders

Belastingbetalers kunnen de Interactieve belastingassistent op IRS.gov om te bepalen of ze dit krediet kunnen claimen.

Categorieën

Lid en aanbevolen faculteit van

Lid en aanbevolen faculteit van