Fiscale overwegingen bij de verkoop van een woning

IRS legt in Belastingtip 2023-81 de toepassing uit van IRC Sec 121- Uitsluiting van winst bij verkoop van een hoofdverblijfplaats, $ 250,000 per echtgenoot - houd er rekening mee dat het huis uw hoofdhuis moet zijn en dat u er ZOWEL eigenaar van moet zijn als erin moet wonen of gebruik het gedurende ten minste 2 jaar, 34 maanden of 730 dagen in de periode van 5 jaar voorafgaand aan de verkoop!

Veel mensen verhuizen in de zomer. Belastingbetalers die zijn hun huis verkopen mogelijk in aanmerking komen om de winst uit de verkoop geheel of gedeeltelijk uit te sluiten van hun inkomen bij het indienen van hun belastingaangifte.

Bij de verkoop van een huis moeten huiseigenaren nadenken over:

Eigendom en gebruik
Om de uitsluiting te claimen, moet de belastingplichtige voldoen aan eigendoms- en gebruikstests. Gedurende de periode van vijf jaar die eindigt op de datum van de verkoop, moet de huiseigenaar de woning in eigendom hebben gehad en er gedurende ten minste twee jaar als hoofdverblijf hebben gewoond.

verdiensten
Belastingbetalers die hun hoofdwoning verkopen voor een meerwaarde, kunnen mogelijk tot $ 250,000 van die winst uitsluiten van hun inkomen. Belastingbetalers die samen met hun echtgenoot een gezamenlijke aangifte indienen, kunnen mogelijk tot $ 500,000 uitsluiten. Huiseigenaren die alle winst uitsluiten, hoeven de verkoop niet op hun belastingaangifte te melden, tenzij er een formulier 1099-S is uitgegeven.

Verliezen
Sommige belastingbetalers ervaren een verlies wanneer hun hoofdwoning voor minder dan € wordt verkocht wat ze ervoor betaald hebben. Dit verlies is niet aftrekbaar.

Meerdere woningen
Belastingplichtigen die meer dan één woning bezitten, kunnen alleen de winst op de verkoop van hun hoofdwoning uitsluiten. Ze moeten belasting betalen over de winst uit de verkoop van een ander huis.

Gerapporteerde verkoop
Belastingbetalers die niet in aanmerking komen om alle belastbare winst van hun inkomen uit te sluiten, moeten de winst uit de verkoop van hun huis melden wanneer ze hun belastingaangifte indienen. Iedereen die ervoor kiest om geen aanspraak te maken op de uitsluiting, moet de belastbare winst aangeven in zijn belastingaangifte. Belastingbetalers die ontvangen Formulier 1099-S, Opbrengst van onroerendgoedtransacties, moeten de verkoop op hun belastingaangifte vermelden, zelfs als ze geen belastbare winst hebben.

Hypotheekschuld
Over het algemeen moeten belastingbetalers kwijtgescholden of kwijtgescholden schulden als inkomsten opgeven in hun belastingaangifte. Dit geldt ook voor mensen die een hypotheektraining, executieverkoop of andere kwijtgescholden hypotheekschuld op hun huis hebben gehad. Belastingbetalers van wie de schuld geheel of gedeeltelijk is kwijtgescholden op een gekwalificeerde hoofdverblijfplaats, kunnen die schuld niet uitsluiten van het inkomen, tenzij deze vóór 1 januari 2026 is kwijtgescholden of er vóór 1 januari 2026 een schriftelijke overeenkomst voor kwijtschelding van schulden bestond. .

Mogelijke uitzonderingen
Er zijn uitzonderingen op deze regels voor sommige personen, waaronder personen met een handicap, bepaalde leden van de militaire of inlichtingengemeenschap en medewerkers van het Peace Corps.

Categorieën

Lid en aanbevolen faculteit van

Lid en aanbevolen faculteit van