FYSIEKE AANWEZIGHEIDSTESTS VOOR 2019 AFGELAST VOOR MEERDERE LANDEN

Zoals gebruikelijk is voor elk belastingseizoen, geeft de IRS voor het belastingseizoen 2020 de richtlijnen vrij onder Rev Proc 2020-14 met betrekking tot de landen wereldwijd die in aanmerking komen voor de IRC Sec 911(d)(4) Waiver of Time Requirements. De lijst van dit jaar omvat: Congo, Democratische Republiek, Haïti, Irak, Soedan en Venezuela.

In een Rev Proc 2020-14, 2020-16 IRB 661, heeft de IRS afgezien van de verblijfs- en aanwezigheidstests die van toepassing zijn voor de doeleinden van de Code Sec van 2019. 911 uitsluitingen van buitenlands inkomen en buitenlandse huisvestingskosten met betrekking tot bepaalde Amerikaanse individuen in de Democratische Republiek Congo, Haïti, Irak, Soedan en Venezuela, vanwege ongunstige omstandigheden in die landen.

Voor 2019 heeft de minister van Financiën, in overleg met de minister van Buitenlandse Zaken, vastgesteld dat oorlog, burgerlijke onrust of soortgelijke ongunstige omstandigheden de normale bedrijfsvoering in de volgende landen, beginnend op de gespecificeerde datum, in de weg stonden:

  • Congo, Democratische Republiek – 13 januari 2019;
  • Haïti – 14 februari 2019; 
  • Irak – 14 mei 2019; 
  • Soedan – 11 april 2019; en
  • Venezuela – 24 januari 2019. 

Voor doeleinden van Code Sec. 911, een persoon die de Democratische Republiek Congo op of na 13 januari 2019 heeft verlaten, zal worden behandeld als een gekwalificeerd persoon voor de periode waarin die persoon aanwezig was in of een bonafide inwoner was van de Democratische Republiek Congo als de persoon een redelijke verwachting heeft dat hij of zij zou hebben voldaan aan de vereisten van Code Sec. 911(d) maar voor die voorwaarden.

Om in aanmerking te komen voor vrijstelling onder sectie Code Sec. 911(d)(4), moet een persoon woonachtig zijn geweest, of fysiek aanwezig zijn geweest, in het buitenland op of vóór de datum waarop de minister van Financiën bepaalt dat personen het vreemde land moesten verlaten. Zo komen personen die bijvoorbeeld na 13 januari 2019 voor het eerst fysiek aanwezig waren of hun verblijfplaats hebben in de Democratische Republiek Congo, niet in aanmerking voor de uitzondering in Code Sec. 911(d)(4) voor aanslagjaar 2019.

Categorieën

Lid en aanbevolen faculteit van

Lid en aanbevolen faculteit van