facebook pixel

Bepaal of de netto-inkomstenbelasting op u van toepassing is

Als u inkomsten uit beleggingen heeft, kunt u te maken krijgen met: Netto Beleggingsbelasting. U bent mogelijk deze belasting verschuldigd als u beleggingsinkomsten ontvangt en uw jaarinkomen hoger is dan bepaalde limieten. Hier zijn enkele belangrijke tips die u over deze belasting moet weten:

 • Netto Beleggingsbelasting.  De wet vereist een belasting van 3.8 procent op het laagste van uw netto-investeringsinkomen of het bedrag waarmee uw gewijzigd aangepast bruto-inkomen een drempelbedrag overschrijdt op basis van uw indieningsstatus.
 • Inkomensdrempelbedragen.  U bent mogelijk deze belasting verschuldigd als uw gewijzigd aangepast bruto-inkomen hoger is dan het volgende bedrag voor uw indieningsstatus:
IndieningsstatusMinimumhoeveelheid
Alleenstaand of gezinshoofd$200,000
Gehuwd gezamenlijk indienen$250,000
Getrouwd afzonderlijk indienen$125,000
In aanmerking komende weduwe(re) met een kind$250,000

 

 

 • Netto beleggingsinkomsten.  Dit bedrag omvat over het algemeen inkomsten zoals:
  • Interesseren,
  • dividenden,
  • Meerwaarden,
  • Huur- en royalty-inkomsten, en
  • Niet-gekwalificeerde lijfrentes.

Deze lijst is niet allesomvattend. Netto-inkomsten uit beleggingen omvatten normaal gesproken niet de lonen en de meeste inkomsten uit zelfstandige werkzaamheden. Het omvat geen werkloosheidsuitkering, socialezekerheidsuitkeringen of alimentatie. Het omvat ook geen winst uit de verkoop van uw hoofdwoning die u uitsluit van uw inkomen.

Verwijzen naar Formulier 8960, Netto Beleggingsbelasting, om te zien of deze belasting op u van toepassing is. U kunt de instructies op het formulier raadplegen voor meer informatie over het berekenen van de belasting.

Elke belastingbetaler heeft een aantal fundamentele rechten waarvan ze op de hoogte moeten zijn bij het omgaan met de IRS. Dit zijn jouw Rechten van de belastingbetaler. Ontdek uw rechten en onze plichten om ze te beschermen op IRS.gov.

Aanvullende IRS-bronnen:

Categorieën

Lid en aanbevolen faculteit van

Lid en aanbevolen faculteit van