BONA FIDE INWONERSTEST

De Bona Fide Resident Test is een van de twee tests die worden gegeven aan burgers van de Verenigde Staten en aan degenen met een groene kaart die in het buitenland wonen om hen te kwalificeren voor het claimen van de Uitsluiting van buitenlands inkomen, De Aftrek voor Buitenlandse Woningen en de Uitsluiting voor Buitenlandse Woningen. De Bonafide Test wordt alleen gebruikt door de expats wiens fiscale woonplaats niet in Amerika maar in het buitenland is, om de uitsluiting van hun inkomen uit het buitenland te vergroten en om meervoudige belastingheffing te voorkomen.

Bonafide Inwoner Test kan alleen worden gebruikt als u een Amerikaans staatsburger bent of een in de VS gevestigde vreemdeling die afkomstig bent uit een land waarmee een verdrag is gesloten met de US One, niet automatisch de status van Bonafide ingezetene krijgt, door gewoon in een vreemd land te wonen voor één belastingjaar gegeven.

Wanneer wordt een Bonafide Resident Test gebruikt?

Om in aanmerking te komen als een bonafide ingezetene, moet u:

  1. Blijken een verblijfplaats in het buitenland te zijn
  2. Verblijf in het buitenland voor ten minste een volledig belastingjaar.
  3. En u kunt uzelf niet vrijstellen van het betalen van belasting aan de overheid van het land waar u woont.

Houd er rekening mee dat de bonafide ingezetenentest meestal het ene geval na het andere wordt beoordeeld, afhankelijk van de gestelde vragen en uw antwoord op de IRS-formulier 2555 of 2555-EZ. Enkele belangrijke factoren die als relevant worden beschouwd voordat u wordt gecertificeerd als een bonafide inwoner, zijn onder meer; de aard en de duur en ook de reden voor uw verblijf in een vreemd land. Als u naar het buitenland reist en voor langere tijd werkt, en een vaste verblijfplaats heeft voor uzelf en uw hele gezin, dan is de kans het grootst dat u in aanmerking komt. Maar als u voor een bepaalde periode reist om aan een specifiek project te werken, komt u waarschijnlijk niet in aanmerking als bonafide inwoner.

U kunt ook als bonafide ingezetene worden beschouwd als u voor korte tijd naar het buitenland reist voor een plezier- of zakenreis als u voldoet aan de eis voor bovenstaande toets.

 

 

Categorieën

Lid en aanbevolen faculteit van

Lid en aanbevolen faculteit van