Standaard kilometertarieven voor zakelijk, medisch en verhuizen aangekondigd voor 2016

WASHINGTON — De Internal Revenue Service heeft vandaag de optionele standaardkilometerstarieven voor 2016 uitgegeven die worden gebruikt om de aftrekbare kosten van het gebruik van een auto voor zakelijke, liefdadigheids-, medische of verhuisdoeleinden te berekenen.

Vanaf 1 januari 2016 zijn de standaard kilometertarieven voor het gebruik van een auto (ook bestelwagens, pick-ups of gesloten vrachtwagens):

  • 54 cent per mijl voor gereden zakelijke mijlen, een daling van 57.5 cent voor 2015
  • 19 cent per mijl gereden voor medische of bewegende doeleinden, een daling van 23 cent voor 2015
  • 14 cent per gereden mijl ten dienste van liefdadigheidsorganisaties

Het tarief voor zakelijke kilometers daalde met 3.5 cent per mijl en de tarieven voor medische en verhuiskosten daalden met 4 cent per mijl ten opzichte van de tarieven van 2015. Het liefdadigheidstarief is gebaseerd op de statuten.

Het standaard kilometertarief voor bedrijven is gebaseerd op een jaarlijkse studie van de vaste en variabele kosten van het besturen van een auto. Het tarief voor medische en verhuisdoeleinden is gebaseerd op de variabele kosten.

Belastingplichtigen hebben altijd de mogelijkheid om de werkelijke kosten van het gebruik van hun voertuig te berekenen in plaats van de standaard kilometertarieven.

Een belastingbetaler mag het zakelijke standaardkilometertarief voor een voertuig niet gebruiken na gebruik van een afschrijvingsmethode onder het Modified Accelerated Cost Recovery System (MACRS) of na het claimen van een sectie 179-aftrek voor dat voertuig. Bovendien kan het zakelijke standaardkilometertarief niet worden gebruikt voor meer dan vier voertuigen die tegelijkertijd worden gebruikt.

Deze en andere vereisten voor een belastingbetaler om een ​​standaard kilometertarief te gebruiken om het bedrag van een aftrekbare bedrijfs-, verhuis-, medische of liefdadige uitgave te berekenen, zijn in Eerwaarde Proc. 2010-51.  Let op 2016-01bevat de standaard kilometertarieven, het bedrag dat een belastingbetaler moet gebruiken bij het berekenen van verminderingen op basis van afschrijvingen die zijn genomen onder het standaard zakelijke kilometertarief, en de maximale standaard autokosten die een belastingbetaler mag gebruiken bij het berekenen van de vergoeding volgens een vast en variabel tariefplan.

Categorieën

Lid en aanbevolen faculteit van

Lid en aanbevolen faculteit van